Nyheter om Eiganestunnelen finner du her Nyheter om Eiganestunnelen finner du her

Rekordresultat for Stangeland i 2019, mer solide enn noen gang

Årsresultat Stangeland Gruppen 2019 2
Årsresultat Stangeland Gruppen 2019 2

Stangeland Maskin hadde i 2019 en omsetning på noe i overkant av 1,7 milliarder kroner, og et resultat
før skatt på 102 millioner kroner. Konsernet Stangeland Gruppen, som blant annet omfatter
entreprenørvirksomhet, kran, miljø og gjenvinning, eiendom og finans, hadde i tilsvarende periode en
omsetning på nær 2,5 milliarder kroner og et resultat før skatt på 199 millioner kroner. Inkludert
Stangeland-familiens private interesser er det samlede resultatet for året vel 330 millioner kroner før
skatt.

Fornying av hage – fra ide til virkelighet

Kunden vår hadde selv en ide om hvordan hagen skulle se ut. Vår Frank Møller foretok befaring og kom med løsninger og forslag på materiell- og plantevalg. Se selv hvor stor endringen ble!