Nyheter om Eiganestunnelen finner du her Nyheter om Eiganestunnelen finner du her

Sømmebakken

For Statens vegvesen bygger vi for tiden en parsell på ca. 1 km på Rv 509 ved Sømmebakken – Sola skole.

Gauselengen BRL

I det populære boligområdet Gauselengen er det for tiden hektisk aktivitet, da det nærmer seg innflytting.