Nyheter om Eiganestunnelen finner du her Nyheter om Eiganestunnelen finner du her

Finalist Årets bedrift i Stavanger-regionen

Blant 97 nominerte kandidater er vi stolt over å være en av fem finalister. Kriteriene som vektlegges er lokalt tilhørighet, stabilitet og at selskapet har utmerket på ett eller flere områder de siste årene.

Klargjør kai for framtidens utslippsfrie ferjer

De er med på nybrottsarbeid, de Stangeland-ansatte som for tiden jobber på kaianlegget til ferjesambandet Nesvik – Hjelmeland – Skipavik i Ryfylke. Anlegget er nemlig Statens Vegvesens pilotprosjekt for utvikling av batteri- og hydrogenteknologi. Det er en viktig milepæl på veien mot målet om nullutslipp fra ferjetrafikken her til lands innen 2030.

Lyses viktige damanlegg blir mer solid og klar for framtiden

Dam Lyngsvatn, Lyses største og heleide vannmagasin, skal forsterkes. Hovedmagasinet til Lysebotn 2, Europas mest moderne kraftverk innen fornybar energi, blir bredere og mer solid for å imøtekomme myndighetenes krav, og Stangeland gjør jobben, over 30 år etter at vi første gang jobbet i heia i Ryfylke.

Utveksler HMS-erfaring på kryss og tvers av bransjer

I over 10 år har Stangeland sett mot olje- og gassbransjen for å lære om helse, miljø og sikkerhet. Nettopp derfor er vi både glade og stolte når offshorebransjen denne gang kommer til oss for å se hvordan vi driver HMS-arbeid.

Julegave til Blå Kors Kompasset

Årets julegave på hundre tusen kroner går til Blå Kors Kompasset. De jobber for at unge mennesker som har vokst opp i familier med alkohol- eller andre rusproblem skal få et så fullverdig liv som mulig. Mennesker som går under samfunnets rader på mange måter.