Nystekt vaffel gir viktig drøs om HMS

Monica Helen Sirevåg bytter en vaffel mot en 15 minutters HMS-samtale. Målet er å forebygge uønskede hendelser og styrke positive holdninger til en trygg arbeidsdag. Lukten av nystekte vafler tiltrekker seg interesserte medarbeidere, forteller HMS-KS-koordinatoren i Stangeland.

Siden i vår, da Monica begynte i jobben, har hun gjort minst ett besøk i uken på Stangelands arbeidssteder i distriktet. Å si ja takk til en vaffel og en kort prat med Monica, er frivillig. De fleste takker imidlertid ja.  

Monica, som har bakgrunn fra jobb med HMS og kvalitet innen olje og gass, sier hun har gode erfaringer med konseptet fra tidligere arbeidsgiver. Vi kan aldri kan bli flinke nok til å tenke sikkerhet i arbeidsdagen. Derfor er slike hverdagsdrypp viktige, sier hun.

Monica Helen Sirevåg bytter ei vaffel mot en drøs om HMS

Virkelige eksempler skaper mer engasjement 

Under HMS-samtalene vises det blant annet bilde av reelle risikosituasjoner og hendelser i Stangeland, hvor kollegaene våre spiller hovedrollen. Det hele blir både nært og virkelig.  

På bakgrunn av dette prater vi om hvordan vi kan bli enda bedre på å tenke sikkerhet i vår egen jobbhverdag. Og vi lærer ikke minst av reelle hendelser, slik at vi kan unngå at slikt skjer igjen.  

Utfordringen for den som jobber med HMS, var å motivere kolleger til å stille på uformelle treff i arbeidstiden hvor diskusjon og informasjon rundt helse, miljø og sikkerhet blir temaet. Det var da ideen om vaffelen dukket opp.  

Jeg tenkte at jeg må gjøre noe for at kollegaer skulle ville møter opp på eget initiativ. Så jeg sendte ut invitasjon hvor jeg skrev at jeg byttet en drøs mot en vaffel.

Lastebilsjåførene er alltid i godt humør, og ei vaffel med HMS informasjon varmer på mange måter

Økt bevissthet, bedre holdning 

Responsen lot ikke vente på seg.I løpet av 7 måneder er 40 prosjekter besøkt, og det er flere som står i kø for en samtale om HMS. Og alle fikk selvsagt vaffel, laget på super røre av Mariann i kantinen på Soma. Til enhver tid er det mellom 4 og 7 prosjekter som står i kø for et besøk av Monica og vaflene.  

Klokken 10.45 presis er de ansatte på det aktuelle anlegget på plass, og Monica går gjennom en kort presentasjon hvor fokus er aktuelle hendelses i Stangeland, hvorfor de inntraff og hva folk selv kan gjøre for at det ikke skal skje igjen. Diskusjonen går om holdninger og etikk i arbeidet og alt som kan bidra til økt bevissthet.  

Og erfaringen etter at konseptet har vært prøvd siden mai, er gode. Nå ringer ansatte selv inn selv og ber om besøk av Monica – og vaflene.  

Konklusjonen så langt?  

Det er selvsagt vanskelig å måle den eksakte effekten av vaffeldrøsen. Men ingen tvil om at den uansett er en døråpner til en spontan prat om viktige tema, slår Monica Helen Sirevåg fast.