Nytt oppdrag på Midtfjellet Vindpark

Tilbake til Stord!

Prosjektleder Sigbjørn Tveiten kunne svært godt fornøyd ringe med klokka i dag. Vi har fått ett nytt oppdrag på Midtfjellet Vindpark på Stord. Fase 3 er en videreutvikling/fortetting av vindparken.

Vi skal bygge 3,3 km vei med tilhørende oppstillingsplasser (12 500 m2), utføre betongarbeid for vindmøllefundamenter og stå for graving og legging av 11 km med kabelgrøfter.

10-12 av våre ansatte skal jobbe på prosjektet fra og med mandag 29. mai og fram til jul.

Vår underleverandør på betongarbeid er Engevik & Tislevoll AS. Prosjektleder er Sigbjørn Tveiten og Kenneth Hodne er driftsleder.