Ogna skule

Flott resultat!

For oppdragsgiver Masiv Bygg AS har vi utført grunn- og utendørsarbeider på nye flotte Ogna skule i Hå kommune. Vi startet arbeidet i september 2016, og var på og av fram til 16. mai i år.
Men vi skal ha skjøtsel på uteområdet de neste 5 årene, noe vi ser frem til. Det er kjekt å følge opp egne anlegg på denne måten. I anleggsperioden har vi hatt mellom 2 og 6 ansatte i sving på prosjektet.

Masiv Bygg sin ledelse har vært driftssjef Dan Ivar Ånestad, prosjektleder Dag Ravndal og byggeplassleder Torleif Falk. Vår ledelse har bestått av prosjektleder Tony Helles og driftsingeniør Jan Gaute Friestad, driftsleder har vært Per Inge Gravdal og Rune Skårland i hver sin periode.

Driftsingeniøren vår, Jan Gaute Friestad, forteller at det til tider har vært utfordringer med veldig høyt grunnvann. Alt overvann infiltreres i bakken. – Men sandmassene har vært meget gode å grave i, nesten som å grave i smør, smiler Friestad som selv har barn som går på den nye flotte Ogna skule. Dette har vært et veldig kjekt prosjekt å være med på, vi er stolte av resultatet!