Stangeland Maskin AS er et sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

Stangeland Maskin AS er godkjent innenfor følgende godkjenningsområder (alle i tiltaksklasse 3):

 • Utførelse av veg- og grunnarbeider.
 • Utførelse av riving og miljøsanering.
 • Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg.
 • Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak.
 • Utførelse av landskapsutforming.
 • Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner.
 • Prosjektering av miljøsanering.
 • Prosjektering av Vannforsynings- og avløpsanlegg
 • Prosjektering av geoteknikk.
 • Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering.
 • Prosjektering av veg-, utearealer og landskapsutforming.

 

 • Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2.

Godkjent opplæringsbedrift
Ansvarsforsikring
Yrkesskadeforsikring

Godkjenningen er gitt i medhold av plan- og bygningsloven og forskrift om byggesak av Direktoratet for byggkvalitet: www.dibk.no link til sertifikat Stangeland Maskin

Godkjent til: 6. desember 2022