Stangeland Maskin AS er et sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

Stangeland Maskin AS er godkjent innenfor følgende godkjenningsområder (alle i tiltaksklasse 3):

 • Utførelse av veg- og grunnarbeider.
 • Utførelse av riving og miljøsanering.
 • Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg.
 • Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak.
 • Utførelse av landskapsutforming.
 • Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner.
 • Prosjektering av miljøsanering.
 • Prosjektering av vannforsynings- og avløpsinstallasjoner.
 • Prosjektering av geoteknikk.
 • Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering.
 • Prosjektering av veg-, utearealer og landskapsutforming.
 • Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 3.

Godkjent opplæringsbedrift.
Ansvarsforsikring.
Yrkesskadeforsikring.

Godkjenningen er gitt i medhold av plan- og bygningsloven og forskrift om byggesak av Direktoratet for byggkvalitet: www.dibk.no

Godkjent til: 06.12.2019