Til stede for å skape drømmer

Vi bryr oss, og inngår samarbeid med lag og foreninger
som arbeider for å gi gode vilkår til oppvekst, utvikling og trivsel.
Vårt fokus er bredde og et levende lokalmiljø slik at
barn og unge har en plass for å skape drømmer.

Visjon om å være ledende

Våre fagarbeidere har kompetanse i verdens klasse,
og med en visjon om å være ledende ønsker vi å være tilstede
når drømmer realiseres.
Å legge til rette for å prestere, å være ledende innen sitt felt.
Fordi rollemodeller er viktig.

Verdiene er fundamentet

Verdiene våre ligger til grunn i alt vi foretar oss, og er sterkt forankret i kulturen vår.
Arbeidsglede, Forberedt, Ryddige og Effektive
Vi er på plass med langsiktighet og stabilitet. Fordi
vi vet at trygge, stabile rammer gir det beste grunnlaget for
de unge – fremtiden vår.

Det er viktig for oss å inngå sponsorsamarbeid med
partnere som deler vår visjon, våre verdier og som er her i morgen

Formål med sponsorarbeid

  • Vi ønsker å gi tilbake i de lokalsamfunn hvor vi ferdes, og hvor våre medarbeidere bor
  • Vår visjon om å være ledende krever de beste fagarbeidere, og vi ønsker å bruke sponsorarbeidet til rekruttering
  • Vi ønsker at våre medarbeidere skal være stolt av arbeidsplassen sin

Sponsorsamarbeid omfatter ikke

  • religiøse- og politiske tiltak
  • enkeltpersoner eller private aktiviteter
  • pengegaver
  • henvendelser utenfor vårt geografiske nedslagsfelt

Kontaktperson

Tove Ree