Til stede for å skape drømmer

Vi bryr oss, og inngår samarbeid med lag og foreninger

som arbeider for å gi gode vilkår til oppvekst, utvikling og trivsel.

Vårt fokus er bredde og et levende lokalmiljø slik at

barn og unge har en plass for å skape drømmer.

Visjon om å være ledende

Våre fagarbeidere har kompetanse i verdens klasse,

og med en visjon om å være ledende ønsker vi å være tilstede

Når drømmer realiseres.

Å legge til rette for å prestere, å være ledende innen sitt felt.

Fordi rollemodeller er viktig.

Verdiene er fundamentet

Verdiene våre ligger til grunn i alt vi foretar oss, og er sterkt forankret i kulturen vår.

Arbeidsglede, Forberedt, Ryddige og Effektive

Vi er på plass med langsiktighet og stabilitet. Fordi

vi vet at trygge, stabile rammer gir det beste grunnlaget for

de unge – fremtiden vår.

Det er viktig for oss å inngå sponsorsamarbeid med

partnere som deler vår visjon, våre verdier og som er her i morgen

Formål med sponsorarbeid

  • Vi ønsker å gi tilbake i de lokalsamfunn hvor vi ferdes, og hvor våre medarbeidere bor
  • Vår visjon om å være ledende krever de beste fagarbeidere, og vi ønsker å bruke sponsorarbeidet til rekruttering
  • Vi ønsker at våre medarbeidere skal være stolt av arbeidsplassen sin

Sponsorsamarbeid omfatter ikke

  • religiøse- og politiske tiltak
  • enkeltpersoner eller private aktiviteter
  • pengegaver
  • henvendelser utenfor vårt geografiske nedslagsfelt

Kontaktperson

Tove Ree