Omlastingshall NorSea

Oljenæringen med basene i regionen vår har gitt Stangeland Maskin mange oppdrag opp gjennom årene.

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

 1.jpg
Henrik Tunheim, driftsleder.22.jpg
Henrik Tunheim og Kristoffer Gill, anleggsleder Block Berge Bygg.

Til tross for oppdragstørken i oljerelatert virksomhet er vi i gang med nok et slikt byggeprosjekt på basen i Tananger. Vi utfører generelt grunnarbeid for dette næringsbygget som blant annet skal brukes til omlasting av borekaks. Våre arbeider har bestått av masseutskifting av cirka 5000 tonn forurenset masse.

Alle disse massene har vi transportert til godkjent mottak på Svåheia mellom Egersund og Flekkefjord. Vi har så bygget nytt komplett anlegg for utvendig overvann og spillvann. Arbeidene har også medført omlegging av eksisterende vannledning samt graving og meisling i forbindelse med levering og montering av 20000 liter lagringstank, oljeutskiller og vekt.

For selve bygget har vi utført komplett grunnarbeid inkludert meisling for fundamenter og grøfter. Vi har levert og montert port inn til området og lagt ca. 3000 m2 nytt bærelag og ny asfalt. Arbeidene har vært utfordrende i og med at grøfte- og fundamenteringsarbeidene foregikk delvis under havnivå.

Verdien av våre arbeider er ca. 4 millioner. NorSea AS er byggherre mens Block Berge Bygg AS er vår oppdragsgiver. Henrik Vidnes er vår prosjektleder med Henrik Tunheim som driftsleder. Cato Thulin er Block Berge Bygg sin prosjektleder med Kristoffer Gill som anleggsleder.

3.jpg