Opplæringsuka 2017

De nye lærlingene våre har tilbragt denne uka på Stangaland. Her har de vært på øvingsfeltet vårt, i klasserommet og på befaring. Nå er de klar for en spennende hverdag, der hvor den virkelige læringen foregår.

 

img_3430.jpg
Anleggsgartner Bjørn Egil Kvinnesland viser bruken av en Schaffer.

17 flotte, lærevillige lærlinger i følgende fag: anleggsgartner, anleggsmaskinfører, vei- og anleggsfag, anleggsmaskinmekaniker, yrkessjåfær og landbruksmekaniker har fått innføring i alt fra HMS, personal til GPS, maskinbehandling, høyder, laser, legging av rør og kabler med mer. De har fått blitt bedre kjent med bedriftskulturen vår, fagene våre og hverandre. Befaring på ulike typer anlegg og besøk på TS Museet har også stått på programmet. Dette opplegget kjører vi årlig for lærlingene våre. Totalt har vi 35 lærlinger til en hver tid.

Her kan du se et filmklipp fra undervisningen til anleggsgartneravdelingen.

Flere kollegaer fra ulike avdelinger og fag har vært lærere. Nå skal alle lærlingene ut på forskjellige anlegg og forsette læringen sin med god hjelp av dyktige kollegaer. I Stangeland har vi stor tro på at ansvar og tillit skaper dyktige og ledende fagfolk. Anleggsbransjen blir stadig mer kompetansekrevende med ny og avansert teknologi, og strenge krav som skal oppfylles. Ved å kombinere kyndig veiledning og oppfølging av dyktige kollegaer med tanken om å lære ved å gjøre i virkelige anlegg, har vi funnet en god oppskrift på lærlingopplegget vårt. Noe som andre års lærling Kay Tjora bekrefter:
– Jeg trives svært godt med å løse oppgaver på egenhånd, det får jeg lov til her. Det er faktisk det beste med Stangeland, her får du tillit og ansvar, fastslår Kay.

 img_2638.jpg
Kay Tjora er maskinførerlærling på andre året hos oss.

 

 

img_3408.jpg
God og sunn lunsj i kantina er viktig for kropp og hjerne.

img_33961.jpg
Noen av våre flotte læringer i klasserommet på Stangaland.

img_3416.jpg
Legging av røyr på øvingsfeltet vårt.

img_3417.jpg
Vår dyktige læremester, Jan Oaland, har lang erfaring som han årlig deler med lærlingene våre.

img_34041.jpg
Her underviser Jan Oaland i nivellering. Han er imponert over hoderegningen til lærlingene.