Stangeland oppretter egen lærlingskole

Det var 124 søkere til de 60 ledige skoleplassene Vg2 anleggsteknikk på Øksnevad vgs. Konsekvensen er et høyt karaktersnitt for en skoleplass, og mange som gir opp anleggsdrømmen. Stangeland maskin oppretter nå egen lærlingskole som gir flere ungdommer en mulighet til bli det som de ønsker aller mest: anleggsfolk!

Stangeland maskin er godkjent opplæringsbedrift i 8 fag. Bedriften har fra før 35 lærlinger på tradisjonelt opplæringsløp. Det er likevel ikke nok for å dekke et fremtidig behov for flere fagarbeidere. For å øke tilgangen til lærlinger i eget hus opprettes nå egen skole. Interessen for det alternative opplæringsløpet har vært stor, og Stangeland er nå oppe i 44 lærlinger. Den nye klassen vil bestå av 9 elever, og målet er fagbrev 2021.

Fremme f..v Allan Andersen, Martin Grude, Thomas Nærland, Asle Dyngeland, Midten f..v Aron Emil Harestad, Marcus Skretting, Sivert Varhaug, Glenn Marius Mæle, Kim Honnemyr Nielsen. Bak f.v Anita Børve og Mette Idland

«Det er mange gevinster med tiltaket» innleder Mette Idland når hun får spørsmål om hvorfor skolen er opprettet. Mette er personalleder, og arbeider aktivt med rekruttering. «Vi sikrer oss tilgang til gode fagarbeidere, men det er også viktig for oss å ta samfunnsansvar». Hun forklarer videre at hun møter fortvilet ungdom som har drømt om å kjøre maskin hele sitt liv, men som dessverre har for lave karakterer til å komme inn på skolen. I følge opptakskontoret hadde siste elev som ble tatt inn på anleggsteknikk høsten 2019 et karaktersnitt på 3,5.

Statens vegvesen, Nye Veger, Statnett og andre store utbyggingsaktører har høy aktivitet i regionen flere år fremover. Et fagbrev innen anleggsteknikk gir en sikker jobb i fremtiden. Rogfast, ny motorveg E39, vann- og vindkraft er prosjekter Stangeland ryster seg for å være med på. «Vi har i flere år hatt 5% lærlinger som utgjør 35 ungdommer. Vi har i lengre tid hatt som mål å øke antallet, men det er ikke nok Vg2 elever til å dekke behovet i Rogaland.» forklarer Idland. Hun forteller videre at ungdommen gjennomgår samme teori i form av fellesfag og bransjefag som elvene ved Øksnevad, men at Stangeland sin modell vil gi mer praktisk arbeidstrening. Stangeland har med å opprette egen klasse, økt lærlingandelen til 7%.

Mengdetrening er et viktig element i læreperioden

Årets inntak teller 9 unge menn som nå har signert arbeidskontrakt. Fra 2. september er de klar for en ny epoke. Felles for alle er at anleggs-drømmen nå blir en realitet. «De er unge, og vi er forberedt på at de trenger tettere oppfølgning sammenlignet med de som har gjennomført 2. året på videregående» forteller Anita Børve, personalkoordinator i Stangeland maskin. Anita har sammen med koordinator Henrik Torland utarbeidet rammeverket for Stangeland sin lærlingskole. For å styrke arbeidet ytterligere er det opprettet en ny stilling. Kristian Østråt som selv har vært lærling hos Stangeland går nå fra stilling som bas over til lærlingkoordinator. Gruppen som da består av Børve, Torland og Østråt har i oppgave er å legge til rette for en lærlingperiode som gir 100% bestått om 3 år