Organisasjonsendring

Fra 1. mai 2015 gjør vi endringer i organisasjonen vår.

Jan Erik Ånestad, som er prosjektleder hos oss i dag, blir anleggssjef. Oddvar Kvia, dagens anleggssjef, går over i en nyopprettet stilling som innkjøpssjef anlegg.

org-kart_revidert_16-04-2015_illustrator_630.png