På jobb i Oslo!

Vi er nå i gang med fundamenteringsarbeidet på det nye Nasjonalmuseet for HAB Construction AS. William L. Nilsen har sendt oss bilder fra arbeidet.

dsc_05591.jpg
Jobben går ut på ca 50 punkt med 273mm boring av fôringsrør ned i fjell og ca 100 punkt med 219mm ned i fjell i tomta til det nye museet. Lengdene ligger stabilt på ca 12 m total lengde. På bildet er vi ferdige med første skift og vi har satt rør på riggene og stilt opp slik at alt er klart for en effektiv start på skiftet.

produksjon.jpg
Med på denne jobben i Oslo er driftsingeniør William L. Nilsen, riggfører Paul Waccholz (Nemek 1130), Per Kjelleif Stokkeland (Nemek 1114) og bas Hans Petter Gravdal. Nilsen skryter av en sammensveiset gjeng som alle har gjort en super jobb i Oslo.

dsc_05621.jpg
Rørlageret vårt. Her er maskinførerens viktige oppgave å holde orden. Nye lengder helt bakerst i bilde i begge dimensjoner og nærmest i bilde. Rør legges opp slik at sveisere alltid har startrør med slagsko klare.

dsc_05631.jpg
Her er vi i full sving. HAB Construction står for maskinene. Hjulmaskin hjelper den største riggen, Nemek 1130 med mating av 273mm rør mens den beltegående hjelper den mindre Nemek 1114 med mating av 219mm rør. Effektive og flinke folk!