Parkanlegg flyplassen

Dette blir flott!

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

parkfly2.jpg
Oddbjørn Rege og Ragnar Oftedal lager det fint på flyplassen.

Dette er nok et anlegg i en lang rekke oppdrag vi har og har hatt for Avinor på Stavanger lufthavn, Sola. Parkanlegget som vi startet på i mai, ligger ved terminalbygget på flyplassen. Våre arbeider består av generelt grunnarbeid med levering og montering av kantstein og granittheller.

parkfly3.jpg

Vi utfører også grønt arbeid med beplantning av bed med mer. Stangeland Maskin er her sideentreprenør med bl.a. Jærentreprenør, Tunge og Bravida. Arbeidene skal ferdigstilles nå i juli. Ingvald Årsvoll er vår prosjektleder med Glenn Håland som driftsingeniør og Arnfin Skadsem som driftsleder. Byggeleder for Avinor er Fleming Rostrup fra Prosjektil.

parkfly4.jpg

parkfly5.jpg

 

parkfly1.jpg
Ragnar Oftedal og Oddbjørn Rege.

parkfly6.jpg