Plattformforlengelse

Så er vi ferdige med nok et prosjekt for Jernbaneverket, nemlig lengde-utvidelse av plattformene på Klepp og Øksnevadporten.

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

med folk.jpg

plattformforlengelse klepp og øksnevadporten 0041.jpg

plattformforlengelse klepp og øksnevadporten 0031.jpg

For å øke kapasiteten på strekningen setter nå  NSB  inn doble togsett. Dette krevde forlengelse av plattformene fra henholdsvis 120 og 100 meter til 180 meter med tilhørende grunnarbeider.

plattformforlengelse klepp og øksnevadporten 0072.jpg

Arbeidene har blant annet bestått i å bygge nye adkomstramper, nye ledelinjer / taktile belegg og asfaltdekker. I tillegg har vi levert og montert trekkerør og kummer, nytt belysningsanlegg, varmekabler i adkomstramper med mer. Ved Øksnevadporten var det dårlige masser så her måtte vi pele for sideplattformen og montere hulldekker mellom pelegruppene.

Det som var spesielt med dette prosjektet var den korte leveringstiden. Vi måtte ferdigstille arbeidene i løpet av 5 uker. Vi var hovedentreprenør for arbeidene som hadde en verdi på 21 millioner eks mva. Våre underentreprenører var SV Betong for betongarbeidene, Seabrokers for pelearbeidene og Akaso for elektro.

plattformforlengelse klepp og øksnevadporten 009.jpg

Tony Helles var vår prosjektleder med Geir Birkeland som driftsingeniør og Arnfin Skadsem og Bernt Moen som driftsledere på hvert sitt prosjekt. Rune Jensen var prosjektleder for Jernbaneverket med Edmund Birkeland som byggeleder.