Prosjektutviklerne på befaring

Det er viktig og nødvendig med god kontakt mellom drift og markedsavdelingen vår som jobber med kalkulasjon.

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

viste hageby 001.jpg

Spesielle prosjekter som sanering / rehabilitering av smale gater med VA etc. og mye uforutsatt som dukker opp i grunnen, koster mye. Markedsavdelingen la befaringen denne gangen til Viste Hageby som er et slikt prosjekt i trange gater. Formann Palmer Rørheim viste oss rundt i de forskjellige trange gatene med dype grøfter med og uten fjell. Vi er  imponert over opplegget med etablert «rundkjøring»  for å få masse ut bak og masse inn foran. Best av alt ingen klager fra oppsitterne som må leve med stengte veier og anleggstrafikk.

viste hageby 006.jpg
Palmer Rørheim forklarer markedsavdelingen hvordan det jobbes på dette prosjektet. Fra venstre Palmer Rørheim, Mona Vareberg, Gøril Gjesdal, Eivind Stranden, Einar Joa og Ruth-Marie Nord-Varhaug.

Per Svendsen  er vår prosjektleder med Bjørn Steine  som driftsleder, Palmer Rørheim som formann og med basene Per Sigmund Tveit og Torstein Taksdal. Randaberg kommune er byggherre og vår oppdragsgiver. Deres byggeledelse ivaretas av Idar Goa og Ivar Harestad. Verdien av våre arbeider er cirka 10 millioner.

viste hageby 007.jpg

 

viste hageby 009.jpg