Pukkverk Hyllestad

Godt i gang i Sognesjøveien.

For oppdragsgiveren vår Veidekke Industri AS har vi fra februar i år og frem til nå bygget en anleggsvei fra bunnen og opp til toppen av bruddet som har poststed Leirvik i Sogn.

– Veibyggingen er en tilleggsjobb, forteller masse- og deponilederen vår, Stian Byberg. Den treårige hovedjobben består av rensk, boring, sprengning, knusing og transport til buffer som mater finverket.

Hvor mange ansatte har vi i arbeid på Hyllestad Pukkverk? -Det varierer alt etter oppdragsmengde, men vi kommer til å ligge på rundt 2-3 ansatte. Vi blir flere når vi borer og sprenger, eller ved vedlikeholdsarbeid. Den siste måneden har vi vært oppe i 6-7 mann på det meste, forteller Stian Byberg.

Anton Guddal er Veidekke Industri sin anleggsleder på Hyllestad Pukk. Prosjektledelsen vår er Stian Byberg, Arve Vold som styrer jobben ute og Geir Knapstad med skytebaser som har sprengningsdelen.

-Byggingen av anleggsveien har vært utfordrende i bratt terreng, og vi måtte ta ekstra sikkerhetshensyn til asfaltverket på nedsiden som var utsatt i forhold til sprengning. Men med god og sikker planlegging, samarbeid og god kommunikasjon har det gått veldig bra, sier Byberg. På grunn av beliggenheten er alt anleggsutstyret fraktet opp med båt, noe som også fungerte bra.

-Starten på jobben vår på Hyllestad har vært god. Samarbeidet og dialogen med Veidekke Industri fungerer svært godt. Vi gleder oss til fortsettelsen, oppsummerer masse- og deponilederen vår.