Pukkverk Nordre Kalberg

Stangeland Maskin sitt pukkverk på Foss-Eikeland

Av Stian Byberg, masse- og deponileder og Kari Synnøve Vigre

1-img_5298.jpg
Stian Byberg, vår masse- og deponileder til venstre og Arve Vold, vår driftsleder for pukkverk og masseuttak i bruddet.

1-img_5307.jpg

Pukkverket ligger ved grensen mellom Time og Sandnes kommune. Det er en kombinert sand- og fjellforekomst. Sandforekomsten går hovedsakelig til produksjon av betongtilslag og naturpukk. Fjellet er av svært god beskaffenhet, og vi produserer de fleste knuste fraksjoner.

Anlegget består av mobil grovknuser og stasjonært finkunseverk samt vaskeverk. Vaskeanlegget blir brukt både til sanden (betongtilslag) og til vasking av grus. Dette gir oss muligheten til å kontrollere finstoffinnholdet i de fraksjonene vi produserer, og kan derfor produsere godkjent bærelagsgrus (SVV) både med 3 og 5 % finstoffinnhold uten problemer.

Hovedmengden går til egne anlegg og Sandnes & Jærbetong, men vi selger også til eksterne kunder, hovedsakelig til mindre og mellomstore entreprenører. Vi driver ikke med småsalg til privatpersoner, men kan levere etter forespørsel.

Pukkverket stammer fra Vaule Sandtak, som Stangeland Maskin først kjøpte 50 % av, for å så i 2013 å kjøpe de resterende aksjene, slik at vi nå eier 100 %.

Bruddet har godkjent uttak ned til kote høyde -11 m.o.h., bunnhull i dag er på ca. kote 20 m.o.h.

Godkjent for drift frem til 2040.

Når en dag «hullet» er ferdig tatt ut, skal det fylles igjen med tippmasser for å så bli til jordbruksjord igjen.

På anlegget er det også eget laboratorium for daglig prøvetakelse, og kontroll av produserte masser.

7 personer jobber daglig i bruddet når vi produserer sand og kjører hele knuseverket (grov- og finknuser).

 

1-img_5300.jpg

Arve Vold og Stian Byberg viser fram to av produktene sine.

 

1-img_5306.jpg
Når alle de flotte naturressursene er tatt ut og brukt til infrastruktur i samfunnet vårt, skal dette hullet en dag bli til flott landbruksjord igjen.

1-img_5655.jpg

Vi har vårt eget laboratorium på Kalberg for daglig prøvetakelse og kontroll av produserte masser.

1-img_4631.jpg

 

1-img_4655.jpg

Skikkelig sikkerhetsutstyr er viktig når du jobber i pukkverk.

1-img_55721.jpg
Vakkert med sand.