Quality Hotel Pond

Quality Hotell Pond i Koppholen på Forus åpner i disse dager.

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

quality hotel pond 001.jpg

Hotellet er et komplett fullservicehotell med 184 rom og med 8 konferanselokaler med kapasitet på ca. 400 personer. Våre arbeider har bestått av generelt grunnarbeid med sprengning og stålkjernepeling i byggegrop. Vi har også utført VA-arbeider med stikk til kommunalt nett, pumpe for drensvann og infiltrasjonssandfanger for håndtering av overflatevann.

quality hotel pond 005.jpg

Videre har vi stått for utomhus-arbeidene der alle overflater er belagt med permeabel belegningsstein, Multiloc dren. Grøntområdene har vi anlagt med plen på grunn av påslips-krav for overvann til kommunalt nett.

quality hotel pond 006.jpg

Byggherre er Base Property og vår oppdragsgiver er Backe Bygg AS. Henrik Vidnes er vår prosjektleder med formann Willy Erga og bas Helge Bilstad. Svein Kåre Tollefsen er prosjektleder for Backe Bygg AS. Nova Form AS ved Edvard Hagman ivaretar byggherrens interesser.

quality hotel pond 009.jpg