Rassikringsprosjekt i Hardanger

Dette tunnelanlegget overtok vi da vi kjøpte Brødrene Jørmeland AS.

Av Henrik Vidnes og Leif Emil Egeland

klargjøring teknisk bygg egil.jpg

Prosjektet går ut på rassikring av Fv. 7, Lussandberget i Lussand i Granvin kommune. Våre arbeider består av sprengning og grunnarbeider i dagsoner samt utkjøring og håndtering av tunnelstein.

Tunnelens lengde er ca. 1600 meter hvor vi transporterer ut ca. 100 000 m3 tunnelstein. Vei i dagen er ca. 800 meter der vi blant annet sprenger cirka 100 000 m3 fjell.

kabelgrøft tunell.jpg
Kabelgrøft i tunnelen.

Av andre arbeider i prosjektet kan vi nevne betongarbeider for ny bru, kulvert og to portaler, hele 40 000 meter trekkerør, asfaltering av 2400 meter ny vei hvor asfalten leveres med båt fra Bergen til Kvanndal kai.

lossing grus-båt.jpg
Lossing av grus fra båt.

 

 

img_8286.jpg
Våre ansatte på anlegget bor i Veidekke sin brakkerigg i Kvanndal, supplert med hytter og rom på Kvanndal camping.

For tiden har vi rundt 20 ansatte på prosjektet, men har tidligere vært opp i 35 ansatte. Arbeidene startet opp i februar 2015 og skal være ferdig til veiåpning i oktober i år. Statens vegvesen er byggherre, mens Veidekke Entreprenør er vår oppdragsgiver. Prosjektlederen vår er Henrik Vidnes med driftsleder Ovar Risa og Eyvind Nødland som bas. Veidekkes pris på arbeidene er ca. 210 millioner, vi har arbeid for rundt 50 millioner kroner.

Prosjektleder for Statens vegvesen er Frode Lykkebø og for Veidekke Entreprenør AS er Bengt Jangefelt anleggsleder og Øystein Brandt prosjektleder.

img_8261.jpg

 

2015-12-016.jpg