Rekrutteringsdager

Flott og lærevillig ungdom på Laland.

Onsdag og torsdag denne uka har vi i lag med OKAB, Øksnevad vgs og andre entreprenører og leverandører fått møte flott ungdom fra Rogaland.

10. klassinger og elever på VG1 ble invitert til Øksnevad vidergående sitt øvingsfelt på Laland. Her fikk de informasjon og demonstrasjon om/av alle de ulike fagretningene i anleggsbransjen. Maskindemonstrasjon, prøvekjøring av minimaskiner, naturbruk, drone, GPS, fjell- og bergverksfaget, anlegg i drift og informasjon om studietilbudet på videregående skole for å nevne noe.

Elevene fikk god anledning til å stille spørsmål til bedriftene og skolene. Og de fikk servert god mat og drikke!

Vi ønsker alle ungdommer lykke til med sine viktige valg, og velkommen til vår spennende bransje!

Anita Børve fra personalavdelingen vår i samtale med en av elevene fra Gand vgs.
Her får elevene se et anlegg i drift. Morten Klemo Øverland, Henrik Torland og Kenneth Hodne viser hvordan en arbeidsdag på et anlegg kan være.
Kenneth Hodne i gravemaskinen på demonstrasjonsfeltet.
Interessert ungdom på standen vår.