Rema 1000 Vagle

Vi er med på dette flotte anlegget i Sandnes.

Ny distribunal Rema 1000 Vagle Sandnes

Login eiendom AS, Prosjekt Login Vagle AS er vår oppdragsgiver på dette for oss 2-årige prosjektet. Vi utfører grunnarbeider for bygg og utomhus inklusiv VA, og mellom 2 til 15 av våre ansatte har jobbet/jobber her. Prosjektleder for oppdragsgiver er Edvard Hagman fra Novaform AS og vår prosjektleder er Per Svendsen. Driftslederen vår er Stein A. Hansen og Helge Andersen er bas.

På dette prosjektet blir prosjektering og detaljtegninger utført fortløpende i byggeperioden. Energinett brukes som felles energioppfølgingssystem for bygg. Det vil si at alt som bruker strøm og vann inne og ute logges per time og styres. Solceller brukes på taket og energi gjenvinnes i ventilasjon, varme, kjøling, frys og annet.

Foto: Aeroview AS.
Foto: Aeroview AS.
Helge Andersen er bas på prosjektet. Her i kontorbrakka på Vagle hvor Helge og driftsleder Stein A. Hansen har god oversikt og kontroll.
Tomten til den nye logistikkterminalen til Posten Norge.
Rema 1000-bygget til høyre.
Tomten mellom Rema 1000-bygget og tomten til Posten Norge.
God arbeidsflyt på Vagle 1.
God arbeidsflyt på Vagle 2.