Rema 1000 Vagle

Vagle Næringspark eier ca. 200 mål på andre siden av jernbanen i forhold til godsterminalen i Ganndal. Her har Rema Distribusjon (Login Vagle AS) kjøpt tomt og skal bygge nytt lager hvor ca. 100 personer vil få sin arbeidsplass.

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

div 596.jpg

Rema har for lengst vokst ut av eksisterende lager på Forus og har nå lager tre forskjellige plasser. Lageret på Forus ble bygget for 10 – 12 år siden, også da med TS som grunnentreprenør.

div 600.jpg

Nybygget er på ca. 26000 m2 og vil ventelig stå ferdig rundt årsskiftet 2017 / 2018. Posten Norge blir nabo med en logistikkterminal på 16000 m2 og beregner innflytting omtrent samtidig. Det er planlagt ny veg og bru over jernbanen til godsterminalen som forhåpentligvis vil stå ferdig samtidig.

div 6061.jpg

Vi er nå i full gang med masseutskiftingen for bygget og utendørsanlegget. Vi skal også utføre grunn- og utendørsarbeidene. Vår oppdragsgiver er Login Vagle AS og Vagle Næringspark. Verdien av våre arbeider er ca. 20 millioner.

Per Svendsen er vår prosjektleder med Stein Arild Hansen (Steni) som driftsleder. Byggherrens interesser ivaretas av Nova Form ved prosjektleder Edvard Hagman og byggeleder Ståle Børresen.

div 615.jpg
Massene tippes på Skjæveland.