Riksveg 509 Sømmevågen – Sola skole

Firefeltveien er nå offisielt åpnet.

Det er kjekt å være med på åpninger av så nyttige, flotte og store prosjekter. Under den offisielle åpningen på Sola skole var både små og store gjester samstemte i gleden at den nye firefeltveien, sykkel- og gangveier og ballbinge nå er ferdig. Barn og unge fra nabobarnehager og skolen var hjertelig tilstede. Elevene på Sola skole sang og Sola Brass spilte. Statssekretaær Tommy Skjervold stod for den offisielle åpningen samen med fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, regionvegsjef Helge Eidsnes og Sola-ordfører Ole Ueland.

Vi er stolte over å ha vært med på dette prosjektet, og ikke minst stolte over resultatet som er blitt så flott mye på grunn av godt samarbeid mellom mange parter. Prosjektet fikk skryt for mange lærlinger, godt naboskap og god HMS ( Helse, miljø og sikkerhet). I tillegg har prosjektet blitt billigere enn først antatt.

Klikk her for å lese mer om prosjektet.

En filmsnutt med driftsleder Raymond Bale undervegs i prosjektet:

Sola Brass spilte for små og store på den flotte gang- og sykkelveien og kulverten ved Sola skole.
Flott og trygg undergang fra Sola skole.
Driftsleder Raymond Bale viser fram de flotte farga betongelement fra Hå Element i undergangen.
Fra venstre Glenn Time, Tommy Stangeland, Tony Helles, Tore Lende, Steffen Holm og Raymond Bale fra Stangeland Maskin var hjertelig tilstede på åpningen.
Fra venstre ordfører i Sola kommune, Ole Ueland, regionvegsjef Helge Eidsnes, statssekretær Tommy Skjervold og fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal. Sola Brass i bakgrunnen
Sykkel- og gangveien.
Støyskjermen.
Fotballbingen på Sola skole.