Riving av Ogna skule

Rivning og saneringsarbeider er en «bransje» i vekst.

ogna skule rivearbeider 003.jpg

Tekst og foto: Leif Emil Egeland.

Stangeland Maskin har i mange år utført store rive- og saneringsarbeider, en ikke ubetydelig del av vår omsetning. Dette er et område innenfor entreprenørvirksomheten som har vært i stor endring.

ogna skule rivearbeider 012.jpg

Tidligere ble bygg revet «samsalet» uten noen form for sortering, unntatt betongdelen. Alt ble kjørt til en fylling i nærområdet eventuelt satt fyr på enten på rivetomten eller en egnet plass. Dette er heldigvis historie nå. Miljøkartlegging av riveprosjekter er blitt et fag, prøver blir tatt og analysert. Miljøfarlige materialer blir levert godkjent mottak.

ogna skule rivearbeider 027.jpg
Fra venstre Jan Martin Pollestad, Zenonas Maciulaitis, Roger Sola i maskinen, Marek Kit og Henryk Ochnik.

Selve rivearbeidet foregår både manuelt og maskinelt med høy grad av sortering av de forskjellige typer byggematerialer. Målet med dette er at mest mulig av rivematerialene blir gjenbrukt. Mur og betong knuses til grus og pukk, armering, tre, plast og de fleste materialer blir gjenbrukt/gjenvunnet. Disse arbeidene krever spesialutstyr/-maskiner og «spesialstyrker» (rivegjenger).

ogna skule rivearbeider 021.jpg

Vi er for tiden i full gang med rivearbeidene på Ogna skule. Rivningen startet 2. februar og skal ferdigstilles 11. april, det er fem forskjellige bygg som skal rives: sentralbygget, gymbygget, ungdomstrinnbygget, barnetrinnbygget og kunst- og håndtverksbygget. Totale arealer av bygningsmassen er vel 3400 m2. Den totale avfallsmengden er på over 4000 tonn hvorav ca. 3100 tonn er betong. Byggherre og oppdragsgiver er Hå kommune, som skal bygge ny skole på tomten. Verdien av våre arbeider er ca. 2,6 millioner. Bjørn Solvig er prosjektleder med Ørjahn Andersen som driftsingeniør, Traand Meland er driftsleder og Marek Kit er bas. Hå kommunes interesser ivaretas av Pe`tur Bragason.

ogna skule rivearbeider 013.jpg

ogna skule rivearbeider 025.jpg
Marek Kit foran Driftsplanen for prosjektet.