Riving Ryttervik

Den gamle fiskeoljefabrikken i Egersund skal fjernes.

Oppdragsgiveren vår er Pelagia AS. Varigheten på dette prosjektet er fra november til februar/mars. Riveavdelingen har 5- 6 mann i sving på anlegget.

Byggherrens prosjektledelse er: Leif Arne Hellvik fra Multiconsult og Rasmus Gundersen fra AGIA Engineering and Consulting. Jørgen Evjen er vår anleggsleder og Traand Meland er vår formann.

Jørgen Evjen, anleggslederen vår, forteller om en omfattende rivejobb av et industrihistorisk anlegg i Eigersund kommune. Her er høye bygg og tanker. Det er mye stål og utallige meter med kabler. Mange ruter er knust på grunn av hærverk. På anlegget finnes hensatte tønner og ulike kjemikalier som må håndteres på riktig måte.

Kompetanse og arbeidsglede. Fra Venstre Eivind Bryne, Steffen Veland og Terje Kråkenes.
Steffen Veland viser fram et anlegg fullt av industrihistorie. Her er det mange hensyn å ta.
Tysk tank inne i anlegget med følgende tekst: Smeuler luftreinigung.
Per Kjelleif Stokkeland.
Eivind Bryne i maskinen.
Torbjørn Kalberg henter containere som han kjører til Westco.
Ingvar Risa har erfaring fra kompliserte riveprosjekt.