Røyrmyra vindpark

Høgt, fritt og vindfullt på Høga-Håland ovenfor Varhaug sentrum er vi hovedentreprenør for bygging av vindpark for Norsk Vind Energi AS.

Tekst og foto: Leif Emil Egeland.

røyrmyra vindpark 006.jpg

Mye av grunnarbeidene med veier, plasser, grøfter fundamentgroper etc. er allerede ferdig. Til sammen har vi bygget over 1300 meter med veier og ca. 3600 m2 kranoppstillingsplasser i tillegg til kabelgrøfter, trafo etc. Skanska AS som er vår underentreprenør på dette prosjektet er i full gang med betongarbeidene og støper første fundament 26. mai.

røyrmyra vindpark 004.jpg

Vi blir ferdige med kabelgrøftene denne uka og skal overlevere hele prosjektet 15.06. Selve møllemontasjen starter 4. august og tar ca. 3 uker. Forhåpentligvis sviver da møllene i slutten av august.

røyrmyra vindpark 014.jpg

Beliggenheten er som skapt for vindmøller med stabile og gode vindforhold uten sjenanse for omgivelsene. De tre vindturbinene vil produsere rundt 7,5 GWH årlig, noe som tilsvarer ca. 400 husstander.

røyrmyra vindpark 018.jpg

Sigbjørn Tveiten er vår prosjektleder og Kenneth Hodne driftsleder på oppdraget til en pris av ca.  8 millioner eks mva.

røyrmyra vindpark 022.jpg
Jon Magne Skretting, til venstre, og Sigbjørn Tveiten i samtale med en av representantene fra Skanska.