Rundkjøring Jærhagen

Vi utvider tilkomsten til nye Jærhagen.

Jærhagen i Klepp kommune er nå i sluttspurten av den store utvidelsen. Det «nye» senteret utvides fra dagens 27.000 m² til ca. 65.000 m², med flere nye butikker, inkludert storkonseptbutikker. Åpningen er torsdag 8. november. Vi er nå i innspurten av våre arbeider med å utvide tilkomsten til det «nye» handlesenteret. Dette innebærer en rundkjøring med nye kjørefelt, gang- og sykkelveg og framtidig busstopp.

Oppdragsgiveren vår er Jærhagen AS med prosjektleder Petter Storhaug fra Novaform og senterleder Siri Øksnevad Olsen. Vår prosjektleder er Sigbjørn Tveiten og formann er Kristoffer Nese. De forteller om godt samarbeid med eksterne og interne parter.

– Dette er et gildt og utfordrende prosjekt med korte frister og tett på trafikken. Det er kjekt å være med på å lage noe så flott og helt nytt, slik som «nye» Jærhagen blir, forteller Sigbjørn Tveiten. – God planlegging og godt samarbeid med mange involverte er nøkkelen til effektiv drift med et flott resultat, seier Kristoffer Nese.

Vi har tidligere utført arbeider på Jærhagen nord, klikk her for å lese om den jobben.

Henriette Hansen Liland og Tommy Berg Lian i anleggsgartner-avdelingen vår planter hekk mellom sykkelvegen og vegen. Den skal både bli fin og ha en støydempende effekt.
Sigbjørn Tveiten, fra venstre, Kristoffer Nese og Frode Grønning Schiefloe diskuterer framdriften i arbeidene våre.
Dronebilde av den nye rundkjøringen. Jærhagen til høyre i bildet. Foto: Glenn Marius Monsen.
Lærling Andreas Undem har lært mye om steinlegging på dette prosjektet. Han stortrives i anleggsgartneravdelingen vår.
Den fremtidige busstoppen. Jærhagen til høyre og Håland Kjøtt til venstre. Foto: Glenn Marius Monsen.
Her lager vi det framtidige busstoppet.
Ronny Andtbacka i anleggsgartneravdelingen vår gleder seg til å ferdigstille alle de flotte bedene våre.
Gunnar Oftedal i full sving med rundkjøringen.
Jærhagen nord 1. Foto: Glenn Marius Monsen.
Jærhagen nord 2. Foto: Glenn Marius Monsen.