Rv 13 Jørpeland – kryss Dalaveien

Vi er nå godt i gang med et større veiprosjekt på Jørpeland i Strand kommune.

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

rv 13 kryss dalaveien 005.jpg
Jostein Kleiveland i maskinen.

Våre arbeider består av rivning av eksisterende boliger, generelt veiarbeid og VA. Her skal vi i tillegg til vegbygging for Rv 13 og sidegater, bygge ny rundkjøring i krysset mellom Dalaveien og Rv 13. Vegarbeidene innbefatter GS-veg inkludert rabatt mellom kjøre- og GS-veg samt midtdeler i Rv 13, lysanlegg og grønt. Kontrakten omfatter også omfattende utskifting av VA-anlegg for Strand kommune/IVAR.

rv 13 kryss dalaveien 029.jpg
Lars Børge Kleven, til venstre, og Bjarne Espedal.

Hovedmengder i prosjektet: Forsterkningslag 2584 m3, bærelag Fk 1744 m3, bærelag Ag 5125 m3, asfaltdekke (bindelag og slitelag) 19800 m2, kantstein av naturstein 2608 m, grøfter 1353 m.

rv 13 kryss dalaveien 016.jpg
Lars Børge Kleven og Kay Tjora (i maskinen).

Byggherre og vår oppdragsgiver er Statens Vegvesen. Henrik Vidnes er vår prosjektleder med Magnar Ur som assisterende prosjektleder og Lars Børge Kleven som formann. Livar Thomassen er vegvesenets prosjektleder med byggeledere Solveig Walskaar og Kristoffer Teigland (tidligere TS-formann).

rv 13 kryss dalaveien 032.jpg
Fra venstre Ronny Åse, Steffen Tjora og Lars Børge Kleven.