RV 13 Jørpeland x Dalaveien

Stor aktivitet i Stangeland Ryfylke.

Av Lars Børge Kleven

4-img_0018.jpg

Siden september 2016 har vi jobbet med dette prosjektet for vår oppdragsgiver Statens vegvesen. Vi skal være ferdige med våre arbeider i mai 2017. Fra oss er det mellom 5 og 10 personer i arbeid på prosjektet, avhengig av hvilken fase vi er i.

Prosjektet går ut på å etablere ny rundkjøring, utvide veier samt å lage gangstier. Vi utfører også utskiftning av VA-anlegg i riksvei, tilførselsveier og høyspent-traseer.
1-img_0007.jpg
Prosjektet byr på utfordringer som dype grøfter og dårlige grunnforhold. Vi har mange aktører å ta hensyn til i forhold til eksisterende infrastruktur og trafikk. Med andre ord et spennende og utfordrende prosjekt, som vi er stolte av å være med på.

Livar Thomassen er prosjektlederen til Statens vegvesen, Kristoffer Teigland og Solveig E. Walskaar er byggeledere mens Magomed Akjhadov er kontrollingeniør. Vår prosjektleder er Henrik Vidnes, Sigurd Slåtto er vår prosjektingeniør og Lars Børge Kleven er formann.

2-img_0008.jpg

3-img_0012.jpg