Rv.509 Sømmebakken – Sola skole

En del av Transportkorridor vest.

img_5003.jpg
«SALEMSKRYSSET»: Steffen Holm og Steen Petersen.

Nå har vi jobbet med dette prosjektet siden oktober 2016, vi skal være ferdige med våre arbeider i april 2018. Oppdragsgiveren vår er Statens vegvesen. Klikk her for å se bilder fra signeringen av kontrakten.

Vi tok en prat med prosjektlederen vår, Tony Helles, for en oppdatering på arbeidene våre:

Hvilken type arbeid er det vi utfører:  Dette er en del av Transportkorridor vest, ca. 1 km 4-felts veg med gangsystem på begge sider, total veibredde 34 m, omfattende omlegging/ombygging av VA-anlegget og ny undergang.

Hvor mange ansatte har vi i arbeid på prosjektet: Cirka 15-25 i snitt, inkludert UE (underentreprenører).

Hvem er i prosjektledelsen: For Statens vegvesen er Bjarne Våge prosjektleder, byggeleder er Ørjan Sedeniussen. Fra Stangeland Maskin er Tony Helles prosjektleder, Tore Lende er driftsingeniør og Raymond Bale er driftsleder. 

Er det spesielle utfordringer med prosjektet eller nye, spennende løsninger: Vi arbeider midt i et trafikkert område og VA-anlegget er omfattende og utfordrende.

Tony Helles avslutter med å fortelle at samarbeidet mellom entreprenør og byggherre fungerer veldig bra.

I dette filmklippet forteller vår driftsleder Raymond Bale om arbeidene som pågår akkurat nå i «Salemskrysset». Han forteller også at vi nå nytter frosten til å kjøre jord til bøndene i nærområdet.

 

Klikk her for å se vegvesenet sin nærinfo. om prosjektet.

 img_4997.jpg
«SALEMSKRYSSET»: Morten Lie, bak til venstre, og Ingve Harveland fra Kommunalteknikk i Sola kommune diskuterer neste arbeidsoppgave med vår driftsleder Raymond Bale i arbeidsbrakka. Her er det avanserte tegninger og spesifikasjoner, og helt avgjørende med godt samarbeid mellom alle involverte parter.

img_5008.jpg
«SALEMSKRYSSET»: Fra venstre Steffen Holm, Steen Petersen og Vegard Vatne som stamper.

img_5015.jpg«SALEMSKRYSSET»: Driftsleder Raymond Bale, Jærentreprenør jobber i bakgrunnen.

 

img_5020.jpg«SALEMSKRYSSET»: Kristian Nesse i Caten.img_5012.jpg

«SALEMSKRYSSET»: Arbeidsglede. Fra venstre Vegard Vatne, Steen Petersen og Steffen Holm.