Sandnes Arena

Rulleskianlegget i Melsheia blir flott!

1-img_5045.jpg
Driftsingeniør Bjørn Steine, til venstre og formann Torleif Sele.

Vi har hatt en runde på anlegget vårt i Melsheia, hvor aktiviteten er stor. Dette blir et fantastisk flott rulleskianlegg! Klikk her for å se et filmklipp fra anleggsområde.

 tegning1.jpg

Våre arbeider er i hovedsak cirka 4 km med rulleskiløype med tilhørende stikkveger/snarveier og graving for belysning. Standplassen skal utvides med 8 meter, og vi skal lage parkeringsplass til biler og snuhammer til busser. Oppdragsgiveren vår: Backe Rogaland AS, byggherre: Sandnes Arena.

Vi har 10-15 mann i arbeid på anlegget, og skal være ferdige til sommeren 2017. Prosjektleder i Backe Rogaland AS er Rune Hærdlevær. Vår prosjektleder er Per Svendsen, driftsingeniøren vår er Bjørn Steine. Palmer Rørheim er vår driftsleder og formann er Torleif Sele, begge meget dyktige og erfarne fagfolk.

1-img_5055.jpg
Erlend Kleppa.

1-img_5070.jpg
Björn Fröhlich plastrer skråningen.

1-img_5061.jpg
Olav Meling.

1-img_5073.jpg
Rolf Kvalevåg fyller opp trauet med stein.

1-img_5031.jpg

1-img_5042.jpg

 

1-img_5077.jpg
Rolf M. Sele.

 

Her kan du se bilder og lese om første spadestikk på anlegget.