Sandnes Havnepark

Havneparken er navnet på havne- og sentrumsområdet på hele 150.000 m2 som nå transformeres og utvikles til en fremtidsby hvor det skal bli godt å jobbe og bo. Her blir det i skjønn forening: kontorer, boliger, spisesteder, park, havnepromenade med mer.

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

havneparken 0231.jpg
Sandnes havn har fått en ny bauta og signalbygg med Havnespeilet. Dette flotte byggverket i Havneparken blir bl.a. Sandnes Sparebank sitt nye hovedkontor.

havneparken 001.jpg

Vi har utført kommunaltekniske arbeider med vei og VA, park og kai. Våre arbeider skal ferdigstilles 1. februar, cirka 11 måneder etter oppstart. Nå er vi i full gang med sluttarbeidene med grøfter og flott utomhus- / parkanlegg. Verdien av våre arbeider er ca. 22 millioner hvorav ca. 5,5 millioner er gartnerarbeider.

havneparken 007.jpg

Sandnes kommune er byggherre, mens vår oppdragsgiver er SIAS – Sandnes indre havn. Prosjektleder for våre arbeider har vært Ingvald Årsvoll med Geir Birkeland som driftsingeniør, Ivar Handeland er driftsleder og Christian Eikeland formann.
Byggherrens byggeledelse har blitt ivaretatt av Jan Olav Djuvsland fra Nova Form og Odd Arne Vagle fra Sandnes kommune.

Vi gleder oss over forvandlingen og takker handlingsdyktige politikere med flere for hurtig handling.

havneparken 018.jpg

 havneparken 021.jpg