Signering av Sømmebakken-kontrakten

Nå nærmer det seg oppstart av arbeidene med firefeltsvegen.

img_36031.jpg
Tore Voster, markedssjef i Stangeland Maskin, til venstre, og Geir Underbakke som er fungerende avdelingsdirektør i Statens vegvesen Rogaland signerte kontrakten.

Tirsdag 13. september møttes representanter fra Statens vegvesen og Stangeland Maskin for å signere kontrakten. Neste uke skal de to samarbeidspartnerne planlegge arbeidene. Deretter vil arbeidene starte så snart som mulig.

Arbeidene går ut på å bygge ny firefeltveg mellom Sømmebakken og Sola skole, riksveg 509. Strekningen som skal utvides er cirka 1300 meter og er en del av Transportkorridor vest (TKV). Målet er å få bedre kapasitet og framkomst langs riksveg 509. En viktig del av jobben er å lage ny gang- og sykkelveg. Dette vil gi en trygg skoleveg, ikke minst for elevene på den nye skolen.

Den nye firefeltsvegen skal være ferdig i mars 2018.

img_3607.jpg
Avtalesigneringen ble avsluttet med et godt håndtrykk. Nå gleder vi oss til å komme i gang, og ser fram til et godt samarbeid.

img_3612.jpg
Byggeleder Pål Thornes i Statens vegvesen, til høyre, presenterer planene for samhandlingsmøte neste uke til fra venstre, Tony Helles som er prosjektleder i Stangeland Maskin, markedssjef Tore Voster og prosjektutvikler hos oss, Glenn Time.