Sjøbadet Myklebust

I en lagune ute i sjøkanten på Myklebust på Tananger er vi med og lager Sjøbadet.

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

sjøbad myklabust 0121.jpg

 

Våre arbeider har blant annet bestått i vegbygging, sprengning/meisling av fjell, fjellbolter etc. I tillegg har vi lasta ut løsmasser og stein, rensket bunnen og så lagt tilbake skjellsand i bunnen. Vi lager også et fint parkanlegg rundt sjøbadet.
sjøbad myklabust 014.jpg

Byggherre er Jåsund Utvikling AS. Vår oppdragsgiver er SV Betong AS som støper terskler etc. Verdien av våre arbeider er ca. 2 millioner. Ingvald Årsvoll er vår prosjektleder med Glenn Håland som driftsingeniør og Kjell Ove Helleland som driftsleder.

Per Gunnar Skårland er prosjektleder for hovedentreprenøren, mens Odd Fanuelsen og Jan Olav Djuvsland ivaretar byggherrens interesser.

sjøbad myklabust 0171.jpg

sjøbad myklabust 022.jpg

 

sjøbad myklabust 029.jpg