Skatepark og skole

To nye jobber i dag.

img_5252.jpg

Prosjektutvikler Ruth Marie Nord-Varhaug og leder i markedsavdelingen, Eivind Stranden ringte med klokka på Stangaland i dag. Dette for å markere at vi har fått jobben med å lage Tasta skatepark og utomhusjobben på St. Olav vgs.

På Tasta skatepark er Stavanger kommune oppdragsgiver og jobben går mellom annet ut på grunnarbeid, utomhus og støyping av skateanlegget. Verdi: 18, 7 millioner kroner.

På St.Olav vgs. er det Rogaland fylkeskommune som er oppdragsgiver. Verdien på denne utomhusjobben er 5 millioner kroner.