Lærling hos Stangeland Maskin AS

Stangeland Maskin har et stabilt inntak på mellom 15 og 20 lærlinger hvert år. På denne måten fornyer vi oss og hever kvaliteten ved å sikre en jevn tilgang på faglærte medarbeidere. De fleste som består fagbrevet etter endt læretid hos oss får tilbud om fast ansettelse. Nå starter vi prosessen med å finne neste års lærlinger.

Søk på læreplass hos Stangeland Maskin AS