Solastrandvegen

Det nærmer seg ferdigstillelse, og resultatet blir flott.

solastrandvegen 001.jpg
Tekst og foto: Leif Emil Egeland

Solastrandvegen har vært en privat vei med heller dårlig standard. For Statoil ASA er har vi hatt arbeidene med å oppgradere veien til kommunalteknisk standard fra Nordsjøveien til Himmel & Hav (Det norske misjonsselskap).

solastrandvegen 009.jpg

Veien skal etter opparbeidelsen overtas av Sola kommune for drift og vedlikehold. Solastrandvegen utgjør 1150 meter med vei og 300 meter fortau. Vi legger ny VA på store deler av strekket samt høyspent kabel (eksisterende luftstrekk skal fjernes), fiber og gatelys.

Oppgraderingen til kommunalteknisk  vei omfatter også større arbeider hos private. Solastrandvegen har vært stengt for gjennomkjøring  siden oktober. Omkjøring har skjedd via Kolnes og Seiaskjersvegen.

solastrandvegen 010.jpg

Verdien av dette prosjektet som vi skal ferdigstille i mai er ca. 11,5 millioner. Bjørn Solvig er vår prosjektleder med Thomas Helles som anleggsleder og Kurt Inge Håland som driftsleder. Byggeleder for oppdragsgiver er Grete Bastlid fra Norconsult.

solastrandvegen 012.jpg