Sømme barnehage

Godt naboskap.

I forbindelse med arbeidene våre på RV 509 Sømmebakken får vi et nært forhold til flere av naboene til anlegget. Det kan til tider være utfordrende med anleggsarbeid så nært opp til for eksempel en barnehage. For oss i Stangeland Maskin er det helt avgjørende å bli godt kjent med og ha en god dialog med våre naboer. Det er da veldig kjekt når Sømme barnehage ringer og takker for godt samarbeid, og sender fine bilder av kabeltromlene de har fått av oss. Sømme barnehage har brukt kabeltromlene til å lage en flott traktor av!

Sømme barnehage. Stangeland Maskin.
Jorunn Østebø har bygget traktoren sammen med barna i barnehagen.
Sømme barnehage og Stangeland Maskin.
Jorunn Østebø, Grzegorz Jaromin og Steffen Holmen sammen med noen av barna i Sømme barnehage.