Sprengningsrekord i Stangeland – salve på 80,5 tonn

På Kalberg 4. juli 2019 kl 12:00 detonerte Sigurd Gramstad den største salven i Stangeland Maskin sin historie.
Det gikk med 80,5 ton sprengstoff og resulterte i 250.000 tonn sprengt stein.

Her går salven!

I bruddet på Kalberg  knuses nærmere 900.000 ton stein i året. En salve på denne størrelse vil gi oss jevn, lønnsom produksjon fremover. «Tilstanden på fjellet og utformingen i bruddet tilsier at det nå var hensiktsmessig å foreta en sprenging av denne størrelse», sier Stian Byberg, masse og deponi leder. Resultatet av rekord-sprengingen gir oss 250.000 tonn sprengt stein, og en effektiv drift utover høsten.

Området før tennere detoneres

Stangeland har hele næringskjeden i eget hus. Planleggingsarbeidet er det Åsmund Bjerga, sprengingsleder i Stangeland maskin som er ansvarlig for. Han arbeidet tett sammen med driftsleder Geir Knapstad og leder for pukkverk og masseuttak Arve Vold.  «Sikkerheten for mennesker er det viktigste, og vi har strenge, velfungerende rutiner i forkant av salven», sier Bjerga.

Sprengning gikk som planlagt og helt uten skade på utstyr og omgivelser.

250.000 tonn sprengt stein
Støvet har landa og 40 t lastemaskin er i gang med arbeidet.

Pallhøyden er mellom 20-28 meter med en salvelengde på 280 meter. For å lage boremønster bestående av 13.500 boremeter og 586 hull har boreriggfører Nils Kjetil Salte brukt en T35 smart fra Atlas Copco. Riggen er utstyrt med GPS som gjør at boringen blir nøyaktig og effektiv. Arbeidet med å bore de 586 hullene har tatt 2 måneder.

«Dette gikk helt som planlagt og en kan vel kalle det for perfekt!» sier Sigurd Gramstad. Han er bergsprenger av yrke, og kan nå tituleres som rekordinnehaver i Stangeland Maskin. Forberedelsene er av høy kvalitet, og gjennomført med avviksmåling av frontrast. 1200 elektroniske tennere responderte som planlagt.

Bergsprenger Sigurd Gramstad og spreningsleder Åsmund Bjerga

Forrige storsalve hos oss gikk av under bygging av Risavika havn i 2008. Den gang ble det brukt ca 55 tonn dynamitt og genererte 150. 000 tonn stein

Geir Knapstad og Arve Vold i samtale for å vurdere videre fremdrift.

Faktaoppsummering:

  • 80,5 ton sprengstoff
  • 1200 elektriske tennere
  • 586 hull
  • 20-28 m pallhøyde
  • 280 m lang salvelengde
  • 13500 boremeter
  • 250.000 ton sprengt stein
  • Unitronic600 tennsystem
CAT340F blir liten i den store røysa