Stangeland Gruppen kjøper 50% av Birkeland Maskinentreprenør AS

Stangeland Gruppen fortsetter å vokse, og nå styrkes satsningen på Haugalandet ytterligere ved å kjøpe halvparten av aksjene i Birkeland Maskinentreprenør AS.

Tommy Stangeland, Kai Peder Birkeland og Olav Stangeland

-Jeg har tro på Kai og de ansatte i Birkeland! De er opptatt av å drive effektive anlegg og har siden oppstart levert gode tall. Dette sier Olav Stangeland som er konsernsjef i Stangeland Gruppen. Stangeland har en langsiktig målsetning om å vokse. Avtalen følger i rekken av strategiske oppkjøp hvor nøkkelkriterier er soliditet, omdømme og kultur. Birkeland Entreprenør er en solid, sterk aktør som passer inn i eksisterende portefølje.

Birkeland Maskinentreprenør AS ble etablert i 1998, er lokalisert i Bøvågen på Karmøy og eies av daglig leder Kai Peder Birkeland. Selskapet omsetter for 115 millioner og sysselsetter 50 personer. De har kompetanse innen hele spekteret av entreprenørtjenester og masseforflytting, og vil med salget til Stangeland posisjonere seg for videre vekst med satsningsområde i Sunnhordaland og Nord-Rogaland.

-Med Stangeland som støttespiller styrker vi oss for å levere større og mer komplekse prosjekter innen vei og anleggsvirksomhet, sier Kai Peder Birkeland. Birkeland har mål om vekst, og for sine ansatte være en trygg, god og attraktiv arbeidsplass.
Samarbeidet vil gi Birkeland tilgang til kompetanse, driftsstøtte og stordriftsfordeler som Stangeland Gruppen og Stangeland Maskin har tilegnet seg etter seksti år med anleggsdrift.
Nylig ble E39 Eiganestunnelen overlevert til Statens Vegvesen, et av Norges største vegprosjekt.

-Nå er vi gang med bygging av nytt sykehus i Stavanger, et prosjekt som er kåret til verdens mest digitale prosjekt. I tillegg er vi i gang med utbygging av transformatorstasjon for Statnett, Rogalands første fossilfrie byggeplass, forteller Tommy Stangeland, daglig leder i Stangeland Maskin. Det grønne skiftet og digitalkompetanse er viktige konkurransefaktorer fremover, og på de områdene har vi mye å bidra med avslutter Tommy.

Avtalen trer i kraft og gjennomføres så snart konkurransetilsynet har godkjent transaksjonen.
Selskapsnavn og organisasjonsform videreføres, og Kai Peder Birkeland fortsetter i sin rolle som daglig leder.