Stangeland Maskin AS selger fundamenterings- og peleutstyr

Overtakelsen trer i kraft 1. juni 2017.

Av Kari Synnøve Vigre

– Nå ønsker vi å rendyrke kjernevirksomheten vår, forteller Tommy Stangeland, daglig leder i Stangeland Maskin AS.

Etter en større satsing på fundamentering og peling de siste årene, har Stangeland nå evaluert resultatene. Satsingen ga ikke de ønskede resultatene, derfor selges nå  pele- og fundamenteringsutstyret til Seabrokers Fundamentering AS. Det innebærer at alle ansatte i fundamenteringsavdelingen vil få tilbud om å følge med utstyret over til Seabrokers Fundamentering AS.

Fundamenteringsavdelingen vil fullføre alle pågående oppdrag. Overtakelsen vil finne sted allerede 1. juni 2017.

Nærmere opplysninger:
Tommy Stangeland, daglig leder Stangeland Maskin AS, tlf. 951 97 000

Stangeland Maskin AS Fundamenteringsavdelingen er solgt til Seabroker fra og med 1. juni 2017
Stangeland Maskin AS har solgt sin fundamenteringsvirksomhet til Seabrokers Fundamentering AS samtidig har Nordic Crane Vest kjøpt Seabrokers Kran & Transport AS sin kran- og transportvirksomhet. Ragnvald Albretsen til venstre og Tommy Stangeland til høyre.