Stangeland på Fagdagene 2015

Stavanger offshore tekniske skole arrangerer denne uken sine egne fagdager med utstillinger og foredrag. En fin møteplass hvor Stangeland synes det er naturlig å være tilstede.

Tirsdag 17. mars var det elektro, bygg og anlegg sin dag. Dagen bestod av utstillingsvandring, informasjonsutveksling og flere foredrag. Joar Løland, personalsjef i Stangeland Maskin, stod på stand og fortalte om hvilke jobbmuligheter som finnes hos oss.

img_4345.jpg
Joar Løland stod på stand.

 

img_4357.jpg
Tore Voster, markedssjef i Stangeland Maskin, holdt foredrag om JV Bilfinger Stangeland sitt prosjekt: Eiganestunnelen. Voster viste konkrete tegninger, kart og bilder fra dette svært synlige prosjektet som vil gi regionen en helt ny trafikkstruktur. Han fortalte om utfordringer og løsninger på vegen til åpningen av verdens lengste undersjøiske tunnel i 2019.

 

img_43491.jpg
Det var mange som ville høre om prosjekt Eiganestunnelen, som vi har i arbeidsfellesskap med Bilfinger Construction.