Stangeland-samling for nyansatte

Gildt møte mellom nyansatte og ledelsen.

img_34421.jpg
Framme sitter Krystian Milan, på andre rekke Kjell Garborg og Hans Erik Støver.

Torsdag ettermiddag var alle de som har blitt ansatt hos oss første halvår i år invitert til å møte ledelsen i bedriften. Hensikten med møte er å bli bedre kjent med hverandre, og ikke minst å få en tilbakemelding fra den enkelte om hvordan oppstarten i den nye jobben har vært.

Olav og Tommy Stangeland, som både eier og leder bedriften, er opptatt av å være tett på driften og de ansatte. Her i huset er det åpne dører og åpne ører. De ansatte ble oppfordret til å ta kontakt og til å komme med innspill.

Olav Stangeland fortalte om sin reise i bedriften, og understreket at her er det stort rom for både de som er praktisk anlagt og de med mer teoretisk bakgrunn. – Det er viljen til å få det til, som er viktigst, understreket Olav.

img_3436.jpg
Tommy Stangeland og personalsjef Joar Løland.

Tommy Stangeland fortsatte med å fastslå at det er selve driften i bedriften som er gleden. – Vi gir mye av oss selv, og forventer det samme av dere. Kombinert med gode smil og null baksnakk, får vi arbeidsglede, konkluderte Tommy. Han dro også fram den fine sammensetningen av ansatte i alle aldre, som vi har hos oss.

De nyansatte fortalte kort om hvordan starten hadde vært for den enkelte. Det var gildt å høre om positive møter, bra introduksjonsprogram og godt arbeidsmiljø. Etter møte var den anledning for den enkelte til å ta opp saker som en ikke ønsket å ta i plenum.

Denne gjengen nye kollegaer er en flott blanding av erfaring, alder, kompetanse og fag. Vi er glade for at de valgte Stangeland Maskin, og gleder oss til å skape flotte resultater i lag.

img_34381.jpg
Silje Kvalbein sitter fremst, så Geir Sletten, Elise Kvalevåg og bakerst Olav Brynjulfsen.

img_3441.jpg
Fra venstre Jørgen Evjen, Tommy og Olav Stangeland.

img_3440.jpg
Framme fra venstre Jone Vestersjø, Mikael Tjessem, Modestas Sukutis og Torbjørn Lilleevjen bakerst.