Stangeland styrker laget med rutinerte prosjektledere

– Stangeland Maskin jobber aktivt med å finne og rekruttere nye ansatte. Vi ser tegn på at jobbene blir større og mer kompliserte. I tillegg opplever vi at kravene til våre ansattes erfaring og kompetanse er blitt høyere, sier anleggssjef i Stangeland Maskin, Jan Erik Ånestad.

Solveig Yndesdal og Sigmund Lundevik

Ånestad forklarer videre at anleggsbransjen går en utfordrende og spennende tid i møte, hvor blant annet Nye Veier kommer inn som en sterk, ny aktør. De vil kreve at bransjen og selskaper som Stangeland Maskin tar mer eierskap til prosjektene.  

– Det er en utvikling vi ser positivt på og for å opprettholde vår posisjon har vi respondert med en kompetansesatsing. Vi har i løpet av de tre siste årene ansatt 13 personer med mastergrad. Nå i høst har vi styrket vår anleggsavdeling ytterligere med å ansette to erfarne ansatte, sier Jan Erik Ånestad.   

Ånestad forklarer at ansettelsen av Prosjektlederne Sigmund Lundevik og Solveig Yndesdal er en fortsettelse av vår kompetansesatsing.   

– Yndesdal og Lundevik har solid faglig ekspertise, erfaring og egenskaper som vi ser frem til å ha med på laget, sier Ånestad. 

Sigmund Lundevik kommer fra rollen som Prosjektsjef i Block Berge Bygg/ Veidekke Norge og har dyptgående erfaring med å lede totalentrepriseprosjekt.  

–  Jeg har ledet en rekke større prosjekter som jeg har lært mye av. De fleste har vært totalentrepriser hvor kontrakten kun har hatt en funksjonsbeskrivelse og det har vært prosjektteamets ansvar å finne kundens reelle behov. Etter min mening skal man ikke bare tankeløst gjøre som kunden sier, vi må evne å forstå hva kunden trenger og gi dem det de faktisk trenger, sier Sigmund.  

Solveig Yndesdal er bygningsingeniør med master i Endringsledelse og kommer fra rollen som leder av Prosjektseksjonen til Stavanger Eiendom. Med over 30 års ledererfaring fra bygg og anleggsbransjen, er hun godt skodd for kommende prosjekter.  

– Jeg startet karrieren min i Statens Vegvesen, men gikk etter hvert over til Kruse Smith hvor jeg jobbet med byggeprosjekter, sier Yndesdal 

Hun forteller at hun ble overrasket den gangen hun gikk fra Vegvesenet og over til byggeprosjekter. Det var så mye mer “dill” i byggeprosjekt enn på anleggsprosjekt.  

– Min erfaring er at det i veiprosjekter er bedre flyt. I en organisasjon som Stangeland Maskin er det mer egenproduksjon noe som gjør at jeg som Prosjektleder har større mulighet til å påvirke prosjektet på en positiv måte, sier Yndesdal.   

– Etter så mange år på byggherresiden er det veldig kjekt å være tilbake anleggsbransjen og være utførende, sier Yndesdal.  

Med glimt i øyet forklarer hun videre at anleggsprosjekter, spesielt veiprosjekt, skaper stor samfunnsinteresse og engasjement. Som en samfunnsengasjert person synes hun det er kjekt å lede prosjekt som er viktig for mange, og som engasjerer. 

 – Spør du meg så burde Norge bruke mer penger på å forbedre vei og veistandarden, sier Yndesdal.   

I de senere årene har Yndesdal hatt “byggherre” rollen, og dette ser hun på som en fordel med tanke på rollen som prosjektleder i Stangeland Maskin.  

– Siden jeg har vært på andre siden av bordet mener jeg at jeg har gode forutsetninger til å forstå motpartens ønsker og bekymringer, samtidig som jeg har lang bransje- og ledererfaring, sier Yndesdal.  

Hun forklarer at hun prioriterer mye tid innledningsvis på å sette seg inn i underlaget, på å forstå kundens behov og å diskutere prosjektet med interne ressurser. Dette har hun god erfaring med og har sett merkbare positive resultater med fremgangsmåten. Yndesdal fremhever at som prosjektleder er man avhengig av å ha et godt team med inngående fagekspertise. Det har hun i Stangeland.