Stor aktivitet i Finansparken

Omfattende sikringsarbeid pågår.

For øyeblikket er det sikring, boring og sprengning vi jobber med i Bjergsted, Sparebank 1 SR-Banks nye hovedkontor i Stavanger. Sikringsarbeidet er omfattende. Bare i den ene veggen mot veien, se bildet, har vi så langt brukt 270 fjellbolter! Og det gjenstår enda 4 meter.

Vi er stolte av å være med på byggingen av et av de største næringsbyggene i tre i Europa. Vår oppdragsgiver er Block Berge Bygg. Du kan lese mer om prosjektet ved å klikke her.

Driftsleder Egil Skjeie forteller om omfattende sikringsarbeider.
Driftsleder Egil Skjeie forteller om omfattende sikringsarbeider. Hele 270 fjellbolter er brukt i veggen bak Egil, så langt.
Finansparken. Stangeland Maskin.
God flyt i transporten av masse er viktig. Når den ene lastebilen er fylt opp, står den neste klar.
Finansparken. Stangeland Maskin.
Arbeidsglede og god kommunikasjon. Driftsleder Egil Skjeie og bergsprenger Tron Byrge Tjøstheim planlegger neste gjøremål.
Finansparken. Stangeland Maskin.
Stor aktivitet. For øyeblikket er det drift til kl. 19.00.