Stor investeringslyst i Stangeland

Investeringslysten vår fortsetter i 2018.

Vi starter det nye året med å kjøpe 4 nye dumpere, Volvo 45G. I dag er den første klar til bruk. Første oppdrag blir på veibyggingen til vindparken i Bjerkreim. Her trengs det robust utstyr med stor kapasitet.

– Godt utstyr gir god drift, og det er drift det handler om, sier Olav og Tommy Stangeland.

Tommy Stangeland, daglig leder i Stangeland Maskin og Olav Stangeland, konsernsjef i Stangeland Gruppen foran den første av fire nyinnkjøpte dumpere, Volvo A45G.
Volvo A45G
Volvo A45G