Strålende vegåpning

Torsdag 2. juli ble E39 kryss fv. 14 Refsland offisielt åpnet av fylkesordfører Janne Johnsen. Etterpå feiret vi med hjemmelaget komle på Ualand samfunnshus.

img_5498.jpg
Fylkesordfører Janne Johnsen skjærer av snora for å markere vegåpningen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen Astrid Eike og ordfører i Lund kommune Pål Ravndal er godt fornøyde.

En etterlengtet omgjøring av to farlige avkjørsler fra E39 til en trygg, og fjerning av en planovergang er fullført med topp karakter. Nå slipper vi å kjøre over jernbanelinja for å komme til Bjørnemo og Tekse, og adkomsten til Legå camping er utbedret. – 10,5 årsverk har jobbet med prosjektet i litt over ett år UTEN skadefravær og med NULL avvik, kunne en godt fornøyd prosjektleder i Statens vegvesen Tor Oscar Walskaar fortelle. Det at Walskaar selv bor på Ualand gjorde dagen ekstra spesiell for han.

img_55021.jpg
Bilen som først fikk kjøre på den offisielt åpnete vegen ble hilst av fylkesordføreren. Både sjåføren, passasjerene og bilen var flott pyntet for anledningen.

img_5512.jpg
Det smakte godt med hjemmelaget komlemiddag på Ualand.

img_55151.jpg
Anleggssjef i Stangeland Maskin og prosjektleder på denne jobben, Jan Erik Ånestad, fikk blomster og en god klem av fylkesordfører Janne Johnsen.

Fylkesordfører Janne Johnsen takket alle som har jobbet med dette prosjektet for flott utført arbeid og et svært vellykket samarbeid. Vi i Stangeland Maskin, som har vært hovedentreprenør på prosjektet, ble takket for utmerket arbeid, og bedt om å spisse blyantene og fortsette med å levere gode tilbud i kommende anbudsrunder. Hun vil svært gjerne ha med lokale entreprenører på fremtidige vegprosjekter.

Anleggssjef Jan Erik Ånestad fortalte i sin tale om et spennende prosjekt som hovedentreprenør hvor samarbeidet med naboer, grunneiere, vegvesenet, kommunen, Jernbaneverket og leverandører har vært usedvanlig godt. – Det er «minste føre» å komme til slike plasser hvor alle jobber i sammen mot et felles mål, sa Ånestad. Han dro særlig fram naboene som har stilt opp med parkeringsplasser, plass til brakkene og brakkevask med et smil. Videre kunne Ånestad fortelle om en utfordrende helg i september hvor vi fikk 42 timer uten togtrafikk til å sprenge, opparbeide og plassere ny kulvert under jernbanen på. – Så mange borerigger på et så avgrensa område har vi aldri hatt i sving før. Men det gjekk godt, avslutta Ånestad.

 img_5522.jpg
Driftsleder i Stangeland Maskin, Kjell Fiskebekk, fikk takk og blomster for godt samarbeid og flott utført arbeid av prosjektleder Tor Oscar Walskaar i vegvesenet.

 

img_5526.jpg
Jan Erik Ånestad i Stangeland Maskin takket Tor Oscar Walskaar, til venstre, og Mari-Kristina Holthe Seim i vegvesenet for godt samarbeid.