SV-bygget, UIS

Nok en gang har vi vært med på et byggeprosjekt for UIS (Universitetet i Stavanger), denne gang for Hent AS.

sv bygget 0031.jpg

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

Dette er et auditoriebygg ved forskningsbygget med kontorer og auditorium med plass til 650 personer. Bygget ligger like ved forskningsbibloteket hvor undertegnede var anleggsleder for TS for ca. 40 år siden. Etter det har det blitt utallige prosjekter for vårt firma på tidligere DH(Distriktshøyskolen i Rogaland), nå UIS. Vi har hatt 3 kontrakter på dette prosjektet med Hent AS, grunn og sprengning, utvendig VA og utomhus.

sv bygget 009.jpg

Inne på universitetsområdet har vi sprengt nærmere 12000 m3. Dette har vært krevende midt inne på et levende UIS-område. I tillegg til generelt grunnarbeid har vi hatt arbeid med fjernvarme og mye omlegging av kommunal VA.

Uteområdet til 3,3 millioner bygget vi på avtalt leveringstid 8 uker. Alle arbeider ble levert fra oss til avtalt tid. Noe oppryddingsarbeider for Hent AS gjenstår. Statsbygg er byggherre også her.

sv bygget 012.jpg

Samarbeidet på byggeplassen har vært veldig bra. Våre folk berømmer en dyktig prosjektledelse. Takk til Hent AS for nok et samarbeidsprosjekt. Prosjektleder fra Hent AS er Allan Eilertsen med Rene Jensen som anleggsleder. Anleggsleder Henrik Vidnes med Kristian Nord-Varhaug har ledet våre arbeider til en verdi av ca. 10 millioner.

 sv bygget 014.jpg